Valpar väntas v19! 

 2019

Inavelsgrad 0%

 

SE JV-14, SE JV-15, NO JV-14, NORD JV-14, BPH

Kärret's SweetHeart

 

Båda föräldrar mentalbeskrivna (helt skottfasta med snabba

avreaktioner, röntgade och

meriterade.

 

Båda föräldrardjuren är arbetvilliga orädda hundar med

samarbetsvilja.

valp i hjärta

 

 

Valparna kan inte tingas innan födsel!

När valparna är födda och utvärderade, placerar jag valpen till det hem jag tror

den specifika valpen passar.

Jag kommer lyssna till era önskemål och familjesituation.

Allt för att ni och valpen/hunden ska få ett bra och roligt liv tillsammans.

 

För frågor och intresse kontakta Therese 0270-286734 eller

0738101438

Mail: therese_abrahamsson@hotmail.com